Opečna kritina Korec

Varuje nas in vliva varnost. Pod njenim okriljem se raztezata domačnost in občutek sprejetosti. Ima značilno rdečo opečnato barvo in mehko valovito obliko. Sestavljajo jo korci, izdelani iz najčistejših glin in žgani na visoki temperaturi. Streha iz korcev, je rezultat tisočletnega prilagajanja zahtevam mediteranskih in deloma celniskih streh. Lepo se poda elitnim poslovnim in stanovanjskim objektom. Primerna je za novogradnje, obnove in sanacije kulturnozgodovinskih objektov. Z izbiro barvanih korcev, dodamo strehi čar najlepših vil, in jo zlijemo z okoljem. Da streha iz korcev ni samo lepa ampak tudi kvalitetna, priča 33 letna garancija.

Korci

Barvani korci

Strešniki

Dodatni opečni elementi

Pritrdilni elementi

Zaporni elementi